/Milletvekillerinin İmplant Uygulamalarına Sınır Getirildi

Milletvekillerinin İmplant Uygulamalarına Sınır Getirildi

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca, milletvekillerinin diş tedavilerine yönelik implant uygulamalarına yönetmelik değişikliği ile sınırlama getirildi.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Milletvekili Tedavi Yönetmeliği’nde yapılan bazı değişikliklerle ilgili basında çıkan haberler dolayısıyla bazı hususların kamuoyu ile paylaşılmasının uygun görüldüğü vurgulandı. Sağlık alanındaki reformlardan birisinin de implant tedavisi olduğu, yaklaşık 25 yıldır ağız ve diş tedavilerinde çene kemik yapısı müsait ve tedaviye ihtiyacı olan hastalara uygulanan implant tedavisinin, tekli veya çoklu diş kayıplarında diğer diş yapılarına zarar vermeyen dünyada da yaygın olarak tercih edilen bir uygulama olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İMPLANT DİĞER TEDAVİLERE GÖRE DAHA EKONOMİKTİR”

“Protez uygulamalarında yaşanan birçok problem, implant uygulamasında söz konusu olmamaktadır. Hak sahiplerimizin yaşadığı ağız ve diş sağlığı problemlerinin giderilmesi gayesiyle ve bilimsel gerekçeler çerçevesinde sosyal, fonksiyonel ve süreklilik gibi kriterler göz önüne alındığında diş tedavisinde gelişen ve değişen teknoloji implant uygulamasını yaygınlaştırmaktadır. Üniversitelerimizin diş hekimliği fakültelerinden alınan görüşe göre hastalarda ideal bir protez planlamasında en verimli sonucu alabilmek için tek çeneye altı adet implant uygulaması gerekli görülmektedir. Hastalar bakımına dikkat ettikleri takdirde implantlar ömür boyu kullanılabilmektedir. Uygulaması pahalı bir tedavi gibi gözükmekle birlikte implant, çürüme ihtimali bulunmadığından uzun vadede diğer tedavilere göre daha ekonomiktir.”

DEĞİŞEN EKONOMİK ŞARTLAR

Tedavilerde tıbbi ihtiyaca, çene yapısının durumuna ve azami implant sayısına göre işlem yapıldığının altı çizilen açıklamada, implant uygulamalarına ait giderlerin, toplam sağlık giderlerinin binde 87’sine mal olduğu bildirildi. Kurumun, 2013 yılından itibaren implant malzemelerine yönelik ödediği paranın, değişen ekonomik şartlar nedeniyle artırıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Kurumumuzun 2013 yılından itibaren implant malzemelerine yönelik ödemekte olduğu 600 TL bedel, enflasyon artışı, döviz kurlarındaki değişiklikler ve diğer şartlar göz önüne alınarak 1000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Bu uygulama alt çene için azami 6, üst çene için azami 6 adet implant ile sınırlandırılmıştır. Yönetmelik değişikliğinden evvel, olmayan bir sınırlama getirilmiş ve yapılan yönetmelik değişikliklerine ilişkin karar, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşan TBMM Başkanlık Divanında oy birliği ile alınmıştır. Açıklama kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak, yanlış ve haksız yorumlara sebebiyet verilmemesi için yapılmıştır.”

Paylaş